Zakup strojów ludowych oraz wydanie albumu

Zakup strojów ludowych oraz wydanie albumu

W dniu 12 grudnia 2018r została podpisana umowa na dofinansowanie operacji pt.: Zakup strojów ludowych dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Lubenia „Aktywni Razem” oraz wydanie publikacji – albumu „Szklany świat Bolesława Wróbla z Lubeni. Fotografie z lat 1928-1955” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenia, „Zakup strojów ludowych dla członków „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Lubenia AKTYWNI RAZEM” oraz wydanie publikacji – albumu „Szklany Świat Bolesława Wróbla z Lubeni. Fotografie z lat 1928-1955” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

osiągnięty został cel: umożliwienie kultywowania lokalnych tradycji i kultury Gminy Lubenia poprzez zakup ludowych strojów rzeszowskich i wydanie publikacji – albumu „Szklany Świat Bolesława Wróbla z Lubeni. Fotografie z lat 1928-1955.

Osiągnięte rezultaty to : zakup kompletu rzeszowskich strojów ludowych damskich i męskich (16 szt.) dla członków Stowarzyszenia oraz wydanie kompletu publikacji - albumu „Szklany Świat Bolesława Wróbla z Lubeni. Fotografie z lat 1928-1955” (1000 szt.).

Dzięki realizacji operacji Stowarzyszenie ma możliwość autentycznego odtwarzania i kultywowania lokalnego folkloru, pielęgnowania i zachowania tradycji, obrzędów, gwary regionalnej oraz poznania przez szerokie grono odbiorców jednej z najcenniejszych kolekcji fotografii dotyczących Lubeni - „skarbu chłopskiej kultury” – albumu „Szklany Świat Bolesława Wróbla z Lubeni. Fotografie z lat 1928-1955” - rozpowszechnianego na terenie gminy Lubenia oraz obszarze LGD poprzez nieodpłatne rozprowadzanie wśród społeczności.

 

ue
trygon
prow
Leader

„Eurpoejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”