Strona Główna » Aktualności » Zakup strojów ludowych oraz wydanie albumu

Zakup strojów ludowych oraz wydanie albumu

Zakup strojów ludowych oraz wydanie albumu

W dniu 12 grudnia 2018r została podpisana umowa na dofinansowanie operacji pt.: Zakup strojów ludowych dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Lubenia „Aktywni Razem” oraz wydanie publikacji – albumu „Szklany świat Bolesława Wróbla z Lubeni. Fotografie z lat 1928-1955” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ue
trygon
prow
Leader

„Eurpoejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Słowa kluczowe

Znajdziesz nas również na facebooku