Spotkanie podsumowujące realizację projektu zakupu strojów ludowych oraz publikację albumu „Szklany Świat Bolesława Wróbla z Lubeni. Fotografie z lat 1928-1955”

Spotkanie podsumowujące realizację projektu zakupu strojów ludowych oraz publikację albumu „Szklany Świat Bolesława Wróbla z Lubeni. Fotografie z lat 1928-1955”

W piątkowy wieczór - 4 października - odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Stowarzyszenia – „Zakup strojów ludowych dla członków „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Lubenia AKTYWNI RAZEM” oraz wydanie publikacji – albumu „Szklany Świat Bolesława Wróbla z Lubeni. Fotografie z lat 1928-1955” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydarzenie zostało zainaugurowane wykładem pana Aleksandra Bielendy „Mówią tylko zdjęcia”, który przybliżył zebranym ich historię albumu i postać autora niezwykłych fotografii – Bolesława Wróbla. O szklanych negatywach opowiedział pan Bogdan Szczupaj – współautor publikacji. Miłym akcentem programu był wspaniały koncert członków Stowarzyszenia, którzy zaprezentowali się w nowych, regionalnych strojach rzeszowskich. Na koniec wszystkich czekała niespodzianka, gdyż każdy zainteresowany uczestnik otrzymał bezpłatny egzemplarz albumu „Szklany Świat Bolesława Wróbla”. Po programie, w kuluarach toczyły się niezwykle interesujące rozmowy przy lubeńskich prozoikach i popitce kompotu z suszu.
To dla nas ważne, że dzięki realizacji tego projektu świat dawnej Lubeni stał się wszystkim bliższy. Wszak to nasza historia – to ziemia z której wszyscy Lubenianie wyrośli;
to kultura, której po dzień dzisiejszy w jakimś stopniu doświadczamy; to wreszcie nasi przodkowie, którzy wpłynęli na nasze losy.

Dzięki albumowi „Szklany świat..” mamy okazję zobaczyć nasze ziemie oczyma wielkiego artysty o niezwykłej wrażliwości estetycznej, fotografa-samouka, którego zdjęcia emanują artyzmem – oczyma Bolesława Wróbla z Lubeni.
Ludowe stroje rzeszowskie pozwolą zaś na aktywne kultywowanie naszych rodzimych tradycji przez członków Stowarzyszenia.

Z całego serca dziękujemy za tak liczne przybycie zaproszonym gościom, a szczególnie – mieszkańcom Lubeni – dla których fragment ich świata z przeszłości staraliśmy się ocalić.
Najserdeczniejsze podziękowania należą się również osobom zaangażowanym w realizację projektu min. członkom i sympatykom Stowarzyszenia, jak również wielu innym osobom:

  • panu Zbigniewowi Wilkowi – prezesowi Stowarzyszenia, który pełni funkcję radnego i sołtysa wsi Lubenia – za czuwanie nad całością projektu,
  • panu Adamowi Skoczylasowi – wójtowi Gminy Lubenia za wspieranie inicjatywy Stowarzyszenia od początku do końca,
  • panu Aleksandrowi Bielendzie – badaczowi historii i kultury naszych ziem – za pracę odkrywania dawnej Lubeni. To on w 2001 r. dotarł do fotografii wykonanych przez Bolesława Wróbla i je ocalił. Pan Aleksander brał również czynny udział w pracach nad wydaniem publikacji,
  • pani Alicji Warzybok – za zaangażowanie w pozyskanie środków na projekt i opiekę redaktorską na każdym etapie procesu wydawniczego albumu „Szklany Świat...”,
  • Panu Bogdanowi Szczupajowi – za wsparcie techniczne w materii negatywów szklanych,
  • Pani Sylwii Grzebyk i Panu Adamowi Raczakowi – za zaangażowanie w realizację projektu,
  • pani Małgorzacie Barć – za włączenie się w projekt pozyskania środków i zakup rzeszowskich strojów ludowych dla członków Stowarzyszenia,
  • pracownikom biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon” Rozwój i Innowacja za pomoc merytoryczną,
  • pani. Marii Kornadze - redaktor Radia Rzeszów,
  • pani Justynie Wilk, która prowadziła spotkanie.

Na podziękowanie zasługują również osoby zaangażowane w organizację spotkania min. osoby przygotowujące poczęstunek, tradycyjne jadło regionalne, a także dbające o stronę organizacyjną.

Mamy nadzieję, że realizacja projektu choć w niewielkim stopniu pozwoli ocalić naszą historię, kulturę i tradycję.